Ćwiczenia poprawiające orientację w schemacie własnego ciała oraz orientację w przestrzeni.

Zarówno orientacja w schemacie własnego ciała, jak i orientacja w przestrzeni są umiejętnościami kluczowymi w rozwoju dziecka. Mimo, że dla większości z nas są to podstawowe umiejętności, opanowane naturalnie, wiele dzieci ma w tych sferach problemy. Większość dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym i znacznym), dzieci z porażeniem mózgowym, z autyzmem czy zaburzeniami integracji sensorycznej nie ma dobrej orientacji w schemacie ciała, nie potrafi też odnaleźć się w otaczającej przestrzeni i zaplanować działania odpowiednio do otoczenia.

Trudności przysparza też orientacja prawo i lewo(wydaje się, że wielu dorosłych także ma z tym problem ;) ).

Prawidłowa orientacja w schemacie ciała pozwala odpowiednio planować ruch ? zarówno ten potrzebny do przejścia kilku metrów, jak i bardziej skomplikowany, jak np. umiejętność pisania. Zanim więc rozpoczniemy naukę czynności skomplikowanych zadbajmy o to, by te podstawowe były opanowane w wystarczającym zakresie.

Poniżej kilka ćwiczeń

Podaj łapę

lapa2Ćwiczenie na powitanie. Dziecko wita się z psem podając prawą rączkę do prawej łapy oraz lewą rękę do lewej łapy.

Dotknij pieska?

Zadaniem dziecka jest dotknięcie (pogłaskanie) psa wskazaną przez terapeutę częścią ciała. Ćwiczenie należy stopniować odpowiednio do poziomu rozwoju dziecka. Przykładowe polecenia: ?Pogłaszcz psa prawą ręką?, ?Pogłaszcz psa jednym paluszkiem? ?Dotknij psa łokciem? ?Pogłaszcz psa lewą stopą?. Ćwiczenie można dodatkowo utrudnić wskazując część ciała psa, do której dziecko ma dotknąć, np.: ?Pokaż stopą, gdzie Batiar ma ogon?.

Kolejnym wariantem ćwiczenia jest dodanie do niego elementu ruchu ? potrzebne są dwa psy. Każdy z psów siedzi w pewnej odległości od dzieci, a terapeuta wydaje polecenia w stylu ?Podejdź do Batiara i pogłaszcz go lewą ręką?, ?Podejdź do Demi i dotknij jej prawą stopą?, etc.

Uwaga: Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zwrócić uwagę dzieci na to, by dotykały psa delikatnie. Mają głaskać psa tak, aby to było dla niego przyjemne i uważać, aby go nie uderzyć. Jeśli dzieci nie potrafią zachować ostrożności, nie wprowadzamy tego ćwiczenia.

Gdzie masz łapkę?

uchoĆwiczenie pozwala porównać budowę psa i dziecka, znaleźć podobieństwa i różnice. Terapeuta prosi dzieci o pokazanie kolejnych części ciała u siebie, a potem pyta o części ciała psa. ?Pokaż, gdzie masz rączkę. Czy pies ma ręce? Co ma pies? Pokaż, gdzie pies ma łapę?. Dość trudne wydają się być pytania o brzuch i plecy J Ale z czasem i to się udaje opanować.

Przechodzenie nad psem

Przed rozpoczęciem ćwiczenia prosimy dziecko, aby starannie robiło kroki i uważało, żeby nie nadepnąć na psa. Aby to zrobić w odpowiedni sposób, dziecko musi zaangażować planowanie motoryczne, musi też mieć opanowany schemat ciała na tyle, aby odpowiednio stawiać kroki. Ćwiczenie można urozmaicać, dodając np. żeby dziecko zrobiło krok rozpoczynając lewą nogą. Można też poprosić, aby dziecko spróbowało przejść nad psem idąc ?na czworaka? ? ale jest to ćwiczenie trudne i nie należy go wprowadzać, jeśli nie mamy pewności, że dziecko nie przewróci się na psa.

Przechodzenie pod psem

dogo71Pies stoi, a zadaniem dziecka jest przeczołganie się pod nim. Upewniamy się, że dziecko potrafi się czołgać, a podczas ruchu kontroluje wszystkie swoje części ciała ? także pupę (żeby nie wystawała w górze) i plecy. Można najpierw poćwiczyć ?na sucho?, a dopiero potem wprowadzić psa ? tak, żeby dziecko przechodząc pod nim nie ?podniosło? psa na plecach- jest to bardzo niekomfortowe dla psa.Jeśłi mamy odpowiednio dużego psa, i odpowiednio małe dziecko, uda się przejść pod psem na czworaka, bez konieczności czołgania. ;)